Personenbelasting inkomstenjaar 2019

De aangifte personenbelasting bevat elk jaar een aantal nieuwigheden en een aantal nieuwe codes. Echter zijn er dit jaar geen spectaculaire wijzigingen opgenomen. Dit komt vooral doordat de tax shift reeds werd uitgerold de afgelopen jaren en dat 2019 een verkiezingsjaar was. 

De afschaffing van de Vlaamse woonbonus gaat pas in op 1 januari 2020 en heeft dus nog geen effect op deze aangifte. Hypothecaire woonkredieten die werden afgesloten tot 31 december 2019 blijven een belastingvoordeel genieten over de volledige looptijd van de lening.

 

  • Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Sinds inkomstenjaar 2018 is er de mogelijkheid om een vrijstelling (teruggave) te verkrijgen van de roerende voorheffing op ontvangen dividenden. In deze nieuwsbrief herhalen we nog eens over welke dividenden dit gaat.

 

De vrijstelling werd ingevoerd voor volgende aandelen:

  • Dividenden van zowel binnenlandse of buitenlandse (beleggings-)aandelen;
  • De bestaande specifieke vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen verdwijnt. De teruggave van de roerende voorheffing moet nu ook via de aangifte worden vervuld (we denken hier bijvoorbeeld aan Crelan-co, Argen-co, Cera, …);
  • Indien er dividenden worden ontvangen op buitenlandse rekeningen, dient een deel van de inkomsten niet te worden aangegeven.

We raden aan om alle attesten of bankuittreksels omtrent ontvangen dividenden na te zien en te verzamelen over het jaar 2019. Zodoende kan er terug aanspraak worden gemaakt voor de recuperatie van de roerende voorheffing in de aangifte voor een maximaal bedrag van 800,00 EUR per belastingplichtige.

 

  • Premies voor een rechtsbijstandverzekering

Sinds 1 september 2019 levert het betalen van premies voor een aparte rechtsbijstandverzekering een belastingvermindering op van 40% van het betaalde bedrag. De betaalde premie wordt voor maximaal 310,00 EUR in rekening gebracht. De belastingvermindering is dus maximaal 124,00 EUR voor inkomstenjaar 2019.

 

Voorwaarden:

  • De rechtsbijstandverzekering is niet gekoppeld aan een andere polis (vb. autoverzekering). De verzekering heeft een ruimere dekking in vele rechtsdomeinen en moet erkend zijn als rechtsbijstandverzekering in de zin van deze wetgeving.
  • De verzekering kunnen we dus beschouwen als individueel en moet worden afgesloten bij een verzekeringsonderneming die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd.
  • De belastingvermindering kan worden toegekend op basis van een jaarlijks attest uitgereikt door de verzekeraar.

 

  • Varia

Het Grondwettelijk Hof heeft het gunstregime van de deeleconomie vernietigd (stelsel onbelast bijverdienen bij bepaalde activiteiten). De vernietiging gaat pas in op 1 januari 2021. In het jaar 2019 en 2020 kunnen er dus nog activiteiten worden verricht die onder deze regelgeving vallen.

 

Ook werd de belasting op effectenrekeningen als nietig beschouwd. De codes omtrent het hebben van meer dan 1 effectenrekening staan wel nog op de aangifte inkomstenjaar 2019, en dienen dus nog correct te worden ingevuld. Gezien de vernietiging pas inging vanaf 1 oktober 2019.

Auteurs:

Elmer Walraedt & Jeroen Hoflack

 

Deze uitgave is een creatie en een vrije interpretatie van de auteurs. BVBA Consilium Accountants en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven?