Fiscaal advies en optimalisatie

Optimale fiscale begeleiding is een zoektocht naar een oplossing op maat.
Bij het verstrekken van advies vertrekken we vanuit uw concrete situatie, om in samenspraak met u de meest gunstige oplossing uit te werken. In onze adviserende rol ondersteunen wij niet alleen ondernemingen, maar ook particulieren.

We verstrekken advies in volgende domeinen van het fiscaal recht:

  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • vennootschapsrecht
  • rechtspersonenbelasting
  • btw
  • erfbelastingen en schenkbelasting
  • internationaal en Europees belastingrecht

Daarnaast kunnen we de cliënt bijstaan in diverse lokale en regionale belastingen.

Uiteraard staan we de belastingplichtige ook bij in fiscale controles en bezwaarschriften.

     

Opstartformaliteiten

Accountancy

Strategisch bedrijfsadvies

     
     

Fiscaal advies en optimalisatie

Overnamebegeleiding

Bijzondere opdrachten