Bijzondere opdrachten

Als erkend accountant IAB kunnen we instaan voor bijzondere opdrachten, zoals:

  • de vereffening van vennootschappen,
  • het opmaken van de nodige verslagen wanneer een vennootschap wordt omgevormd en een andere rechtsvorm aanneemt,
  • het opmaken van de nodige verslagen wanneer een beperking of opheffing van het voorkeurrecht plaatsvindt, wanneer het gaat om de bepaling van de intrinsieke waarde van het effect,
  • het opmaken van de nodige verslagen wanneer een splitsing of een fusie plaatsvindt,
  • het opmaken van de nodige verslagen wanneer een vrijwillige ontbinding plaatsvindt van nv, comm.v.a, bvba en comm.v, VOF.

Voor specifieke opdrachten werken we ook samen met advocatenkantoren, bedrijfsrevisoren, notarissen, verzekeringsmakelaars en financiële instellingen.

     

Opstartformaliteiten

Accountancy

Strategisch bedrijfsadvies

     
     

Fiscaal advies en optimalisatie

Overnamebegeleiding

Bijzondere opdrachten