Steunmaatregelen Corona-crisis voor bedrijven en zelfstandigen

 

De laatste dagen werden er door de overheid drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door deze maatregelen zijn de economie, de bedrijven en de zelfstandigen zwaar getroffen. De overheid heeft weliswaar een hele reeks maatregelen in het leven geroepen om deze crisis op te vangen en de economie te ondersteunen. Het is best mogelijk dat de overheid nog extra steunmaatregelen zal toevoegen.

 

Wij bezorgen nu hierbij een overzicht van de reeds op heden voornaamste steunmaatregelen:

 

  • Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Voor de zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten die door het coronavirus hun activiteit moeten onderbreken of zelfs volledig stop te zetten heeft men in een overbruggingsrecht voorzien. Dit komt neer op het feit dat de getroffen zelfstandigen en meewerkende echtgenoten recht hebben op een tussenkomt vanwege de overheid. In theorie is het een zeer strenge regelgeving maar deze zal sterk versoepeld worden in het kader van aanvragen aangaande corona.

De vergoeding die ontvangen zal worden bedraagt ofwel per 7 dagen 322,92 euro voor zelfstandige zonder gezinslast of 403,52 euro voor zelfstandigen met gezinslast.

Dient u uw activiteiten 28 dagen of langer te onderbreken heb je recht op een forfaitaire vergoeding van 1.291,69 euro zonder gezinslast of 1.614,10 euro met gezinslast.

 

  • Vlaamse hinderpremie

De Vlaamse regering heeft voorzien in een hinderpremie ten belope van 4.000,00 euro voor bedrijven en zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten en 2.000,00 euro voor bedrijven die enkel in het weekend dienen te sluiten. Hierbij is wel belangrijk om te melden dat restaurants die voorheen geen afhaalmaaltijden deden en dit in het kader van deze situatie starten, het recht behouden op deze premie van 4.000,00 euro. Deze premie is geldig voor de sluiting van 21 dagen. Indien blijkt dat u na deze 21 dagen nog langer zou moeten sluiten, dan zal de premie verhoogd worden met 160,00 euro per dag.

Op heden is het nog niet mogelijk om deze premie aan te vragen. De aanvraagvoorwaarden zijn op heden nog niet gekend alsook de procedure is nog niet voorhanden. Wij verwachten dat dit in de loop van de week van 16 maart 2020 vorm zal krijgen.

 

  • Sociale bijdragen
    Uitstel van betaling

Via het sociaal verzekeringsfonds kan elke zelfstandige op eenvoudige aanvraag een uitstel van betaling ontvangen voor de sociale bijdragen over het eerste en tweede kwartaal van 2020. Op dit uitstel zal men geen intresten of verhogingen toepassen. Daarnaast behoudt u ook alle rechten op eventuele uitkeringen. Concreet komt het erop neer dat de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 betaald zullen moeten worden voor 31 maart 2021 en de sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 betaald zullen moeten worden voor 30 juni 2021.

        Vermindering van de bijdragen

Doordat de inkomsten lager kunnen uitvallen dan de voorgaande jaren is het voor zelfstandigen mogelijk om hun sociale bijdragen te laten dalen tot één van de wettelijke drempels. Deze drempels zijn 13.993,78 euro, 17.631,06 euro, 22.213,74 euro, 27.987,56 euro, 39.580,39 euro en 55.975,11 euro. Dit is telkens een netto belastbaar inkomen, zijnde inkomsten verminderd met sociale bijdragen verminderd met beroepskosten.

        Vrijstelling van bijdragen

Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen is er een mogelijkheid om vrijstelling van de bijdragen aan te vragen. Deze bijdragen kunnen dan gedeeltelijke of volledig kwijtgescholden worden. Dit is mogelijk voor voorlopige bijdragen alsook voor een bijdragesupplement naar aanleiding van een regularisatiebericht.

 

  • Tijdelijke werkloosheid voor personeel

Het is voor de ondernemingen met personeel tot 30 juni 2020 mogelijk om medewerkers over te zetten in tijdelijke werkloosheid op basis van overmacht. De erkenning voor tijdelijke werkloosheid duurt doorgaans een drietal dagen. Daarbij is het eveneens zo dat de vergoeding/uitkering voor de werknemers tijdelijk is opgetrokken van 65% naar 70% en dit voor een periode van 3 maanden.

 

  • Werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid

Het is mogelijk om de werkgeversbijdragen inzake de sociale zekerheid voor het eerste en tweede kwartaal in schrijven af te betalen. Hiervoor kan er een afbetalingsplan aangevraagd worden.

 

  • Afbetalingsplan / uitstel van betaling inzake BTW, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, personenbelasting en rechtspersonenbelasting

Het is tot 30 juni 2020 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een afbetalingsplan inzake BTW, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, personenbelasting en rechtspersonenbelasting en dit onder de vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boetes wegens niet tijdige betaling.

 

Dit zijn de voornaamste maatregelen die u als ondernemer kunnen helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Daarnaast adviseren wij u ook om contact met de bank op te nemen om eventuele tijdelijke liquiditeitsproblemen te overbruggen. We denken hierbij aan een tijdelijke verhoging van een kaskrediet, een kortlopende lening of een uitstel van terugbetaling van kapitaal op leningen voor een bepaalde periode.

 

Wij volgen alvast de wijzigingen en de aanvraagprocedures van heel kortbij op en houden u ook op de hoogte. Bij vragen of verdere onduidelijkheden, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Auteurs:

Elmer Walraedt & Jeroen Hoflack

 

Deze uitgave is een creatie en een vrije interpretatie van de auteurs. BVBA Consilium Accountants en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven?