Autofiscaliteit

Vanaf 1 januari 2020 zal de wetgever de autofiscaliteit opnieuw serieus onder handen nemen. Op heden is het zo dat de aftrekbaarheid van de wagen bepaald wordt aan de hand van een tabel waarin de aftrekpercentages terug te vinden zijn in functie van de gebruikte brandstof en de CO2-uitstoot van de wagen. Met de nieuwe wetgeving gaat men afstappen van deze methode. Vanaf 1 januari wordt de fiscale aftrekbaarheid van de wagen bepaald volgens een formule, zijnde “120% - (CO2-uistoot van de wagen x coëfficiënt x 0,5)”.

De gebruikte coëfficiënt bedraagt 1 voor diesels en dieselhybrides, 0,9 voor CNG (tot 11 fiscale PK) en 0,95 voor alle andere brandstoffen.

Na gebruik van de formule dient u rekening te houden dat de ondergrens inzake fiscale aftrekbaarheid 50% bedraagt voor wagens met een CO2-uitstoot tot 200 gram. Wagens met een hogere uitstoot zullen maar 40% fiscaal in aftrek genomen mogen worden.

De wijziging van de formule is helaas maar één aanpassing. De CO2-uitstoot van alle wagens zullen immers ook stijgen doordat men rekening dient te houden met de strengere regelgeving inzake het bepalen van de CO2-uitstoot (WLTP). Voor sommige wagens kan het verschil in uitstoot oplopen tot 25%. Vanaf 2021 mag enkel nog de WLTP CO2-uitstoot in rekening gebracht worden voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid. Op vandaag en in 2020 is er nog sprake van een overgangsmaatregel waardoor er voor wagen die voor 1 september 2017 geregistreerd werden de oude (NEDC) CO2-uitstoot gebruikt mag worden.

 

Wat is de impact van deze wetswijziging op mijn wagen?

Concreet komt het erop neer dat men met deze wetwijziging de meer vervuilende wagens wil aanpakken en de “groene” wagens wil bevoordelen. De aftrekbaarheid zal in de meeste gevallen dalen. Bij de aankoop van een dieselwagen met een CO2 uitstoot van 141 gram zal deze vanaf 1 januari 2020 maar voor 50% meer fiscaal aftrekbaar zijn. In 2019 was dit nog 75 %. Ter verduidelijking hebben we enkele voorbeelden van populaire bedrijfswagens.

 

Wagen

Aftrekbaarheid voor 2020

Aftrekbaarheid vanaf 2020

 

BMW 520D Touring

-          CO2: 123

-          Brandstof: Diesel

75 %

58,50 %

 

Volvo V60

-          CO2: 48

-          Brandstof: Hybride               (benzine)

100 %

97,20 %

 

Volkswagen Golf 1.5 TSI

-          CO2: 115

-          Brandstof: Benzine

80 %

65,37 %

 

Porsche Panamera 4S

-          CO2: 191

-          Brandstof: Benzine

60 %

 50,00 %

 

Tesla Model 3

-          CO2: 0

-          Brandstof: 100 %                 elektrisch

120 % (waarvan 20% geboekt diende te worden via belastingvrije reserve)

 100 %

 

Is hybride een alternatief?

Er zijn op vandaag twee soorten hybride wagens vanuit fiscaal oogpunt. We hebben de zogenaamde echte hybrides en fake hybrides. Om na te gaan of de hybride wagen die u voor ogen hebt een echte is, dient de wagen aan enkele voorwaarden te voldoen:

  • De energiecapaciteit van de batterij dient voldoende rendement te hebben. Concreet komt dit erop neer dat er O,5 kWh per 100 kg (reëel 0,45) autogewicht dient te zijn.
  • De CO2-uitstoot dient lager of gelijk zijn dan 50 gr/km.

Zijn deze voorwaarden vervuld, dan kun je genieten van de lagere CO2-uitstoot en de gunstigere fiscale aftrek.

Zijn de voorwaarden niet vervuld (m.a.w.  U hebt een fake hybride) dan dient voor de berekening de CO2 uitstoot van een gelijkaardige versie met verbrandingsmotor in rekening gebracht te worden. Bij gebrek hieraan dient u de CO2-uitstoot te vermenigvuldigen met 2,5.

 Hybride kan zeker een alternatief bieden zolang de wagen een echte hybride is. Toets dit altijd goed af bij de autohandelaar.

 

Wat met een elektrische wagen?

De wetgever blijft de focus leggen op elektrische wagens en moedigt door deze wetswijzigingen ook de constructeurs verder aan om meer elektrische voertuigen op de markt te brengen. De komende jaren mogen we ons dan ook aan een hele reeks nieuwe elektrische voertuigen verwachten. Vanuit fiscaal oogpunt is een elektrische wagen een nuttige koop. De wagen is immers 100% fiscaal in aftrek te brengen. In sommige gevallen is door deze hogere fiscale aftrek de meerkost tegenover een wagen met een verbrandingsmotor gedekt door de belastingbesparing die deze wagen met zich meebrengt. Dit gezien over een klassieke levenscyclus van de wagen.

 

Bedrijfswagen voor een zelfstandige

Tot 31 december 2019 was de bedrijfswagen (personenwagen) voor een zelfstandige (actief in de personenbelasting) voor 75% aftrekbaar na verrekening van het beroepsgebruik. Dit week al enkele jaren af van de regels die gevolgd dienden te worden in vennootschappen.

Vanaf 1 januari 2020 maakt  de wetgever hier ook komaf mee. Zelfstandigen zullen vanaf dat ogenblik dezelfde regels als vennootschappen dienen toe te passen die hierboven beschreven zijn. Echter is het zo dat dit niet van toepassing is voor wagens die aangekocht werden voor 1 januari 2018. Deze wagens blijven nog het oude regime volgen en zijn minimaal voor 75% fiscaal aftrekbaar.

Auteurs:

Elmer Walraedt & Jeroen Hoflack

 

Deze uitgave is een creatie en een vrije interpretatie van de auteurs. BVBA Consilium Accountants en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven?