Sociaal statuut zelfstandigen

In de loop van dit jaar zijn er terug een aantal aanpassingen gebeurd aan het statuut van de zelfstandigen. Op 1 mei werd het vaderschapsverlof bij de geboorte mogelijk, op 1 juli werd het stelsel van de uitkeringen bij  arbeidsongeschiktheid aangepast. Hiermee lijkt het statuut van de zelfstandigen zich verder aan te sluiten bij het werknemersstatuut.

 

Arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2019

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid was het vele jaren de regel dat er pas een uitkering werd betaald na meer dan 1 maand ziekte. De eerste maand van de ziekteperiode was dus een “carensperiode”  en gaf geen recht op een uitkering van het ziekenfonds.
Deze regelgeving werd aangepast op 1 januari 2018. Vanaf die datum was de termijn van 1 maand aangepast naar 14 dagen. Bij ziekte werd dus een uitkering verkregen vanaf de 15e dag.

Op 1 juli 2019 werd de regelgeving terug aangepast in gunstige zin voor de zelfstandige. Het recht op uitkering gaat nu in vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. De voorwaarde is wel dat er minstens 8 dagen werkonderbreking is.

Hieraan zijn nog een aantal verplichtingen en voorwaarden aan verbonden:

  • De periode van 8 dagen start wanneer een arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opmaakt.
  • Het getuigschrift moet binnen de 7 dagen worden bezorgd aan het ziekenfonds.
  • De sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid zijn betaald.
  • Er is een wachttijd van 6 maanden bij de startende zelfstandige. De betaling van 2 kwartalen sociale bijdragen dient te gebeuren en er mag geen arbeidsongeschiktheid zijn in die periode.

 

Vaderschapsverlof vanaf 1 mei 2019

Bij werknemers bestond het vaderschapsverlof reeds, sinds 1 mei hebben zelfstandigen een gelijkaardig voordeel verkregen.

Vanaf 1 mei 2019 is het vaderschapsverlof voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot gestart. De wettelijke afstamming dient te worden bewezen. Bij gehuwden is dit automatisch in orde, bij niet gehuwden dient het kind te worden erkend door de vader.

Wat wordt verkregen?

  • Maximum 10 dagen vaderschapsverlof binnen de 4 maanden na de geboorte.
  • Dit kan worden opgenomen in volle of halve dagen tot een maximum van 10 dagen.
  • De tweede optie is om 8 dagen verlof op te nemen met 15 gratis dienstencheques.
  • De uitkering bedraagt + /- 80,00 EUR/dag.
  • Op de dagen van het verlof mag er niet worden gewerkt.

De aanvraag van het verlof dient via aangetekend schrijven te gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten. Dit moet gebeuren voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

(Deze regelgevingen hebben enkel uitwerking op zelfstandigen in hoofdberoep of als meewerkend echtgenoot.)

 

Auteurs:

Elmer Walraedt & Jeroen Hoflack

 

Deze uitgave is een creatie en een vrije interpretatie van de auteurs. BVBA Consilium Accountants en de auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven?